دانلود فرم های ضروری انبار

ثبت اطلاعات انبار یکی از مهم ترین و به طور کلی وقت گیرترین امور در انبار می باشد. وجود فرم های انبار و دقیق بودن اطلاعات ذکر شده در آنها یک از الزامات اساسی انبار است. بر اساس استاندارهای ISO 9001 فرم های اصلی انبار شامل فرم نقطه سفارش، رسید موقت کالا، رسید انبار، حواله انبار، کالای امانی، گزارش موجودی، انبار گردانی، کاردکس کالا، دستورالعمل نگهداری، بسته بندی و حمل و بارگیری محصول می باشد.

فرم انبار

فرم سفارش

فرم های سفارش فرم هایی هستن که با استناد به آنها می توان مطمئن بود که محصولات و کالاهای موجود در انبار کافی هستند و در سطح بهینه ای قرار دارند. انبارهایی که ازسیستم های هوشمند در انبار خود استفاده می کنند، مشابه فرم کاغذی نقطه سفارش را در نرم افزار خود دارند، یعنی در نرم افزار موجودی حد آستانه هر نوع از محصولات را تعریف می کنند و زمانی که موجودی به این حد آستانه نزدیک شد، انباردار مطلع می شود و براساس اطلاعات نرم افزار کالای جدید سفارش می دهد.

کارت انبار

در فرم کارت انبار اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها در انبار ثبت می شود، در این فرم موارد زیر ثبت می شود:

  • ثبت و تشخیص کالاهایی که خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرند و راکد هستند
  • کنترل ورود و خروج کالاها و اقلام موجود
  • ثبت سوابق کلیه سفارشات موجود در انبار

فرم حواله

حواله انبار سندی مهم در حسابداری انبار است که به زمان خروج کالا و مواد اولیه از انبار مربوط است. به هنگام خروج کالاها و مواد اولیه از انبار، انبارداران سندی برای آن‌ها صادر می‌کنند که با آن حواله انبار گفته می‌شود. حواله انبار حاوی اطلاعاتی مانند تاریخ خروج و فهرست اقلام خارج‌شده از انبار است.

فرم رسید

 برای هر کالایی که وارد انبار می شود فرم رسید باید پر و بایگانی شود. علاوه بر اینکه با صدور سند رسید کالای مورد نظر به موجودی انبار اضافه می شود، واحد مالی نیز از ورود کالا مطلع می شود. در فم های رسید میزان هزینه پرداخت شده برای کالا نیز ذکر می شود. در برگه رسید علاوه بر این باید موارد مهم دیگری از جمله مشخصات دقیق کالا، مبنای تحویل کالا از انباردار به فرد متقاضی کالا و بنای قیمت گذاری و پرداخت بهای کالاهای خریداری شده نیز ذکر شود.

کاردکس کالا

در گزارش های کاردکس ورود و خروج و مانده موجودی ثبت می شود. زمانی که کاردکس کالا پر می شود، اطلاعات به صفحه بعد کاردکس همان کالا منتقل می شود. فرم های کاغذی کاردکس مربوط به یک کالا معمولا در زونکن ها به صورت مرتب نگهداری می شود. با توجه به اینکه پر کردن و فراخوان اطلاعات از فرم های کاردکس کاغذی سخت است، امروزه معمولا از این حالت دیجیتالی این فرم استفاده می شود. فرم های دیجیتالی کاردکس امکانات بسیار زیادی را در اختیار انبارداران قرار می دهد.

برگ کالا های دریافت امانی

در صورتی که بخواهید یک کالا را به صورت امانی وارد انبار کنید باید فرم مربوط به کالاهای امانی را پر کرده و در اسناد انبار بایگانی کنید. همچنین در صورتی که کالایی امانی را پس داده باشید باید این مورد را نیز در فرم مخصوص به خود ثبت کنید.

مجوز خروج

فرم مجوز خروج برای نظارت و کنترل کالاهایی باید از انبار خارج شوند تهیه شده است. در واقع فقط کالاهایی که در مجوز ذکر شده اند اجازه خروج از انبار را دارند. به این ترتیب کارکنان انبار اجازه ندارند کالای مشابه را جایگزین کند.


حسین نورالهی
مرداد 1401