نرم افزار انبار تعدادی

انبارها مختلف کالاهای با ویژگی های متفاوتی را نگه داری می کنند. با توجه به روال اجرایی انبار، سیستمهای مدیریت موجودی ویژه ای در انبار کارایی پیدا می کنند. برای مثال سیستم مدیریت موجودی برای انباری که مخصوص نگهداری گوشی موبایل می باشد، با سیستم مدیریت موجودی انباری که پیچ و مهره نگه داری می کند متفاوت است. در انبار اول مهم است که هر کالایی دارای یک شماره سریال منحصر به فرد باشد زیرا در کنار مدیریت موجودی، امکان ردیابی تک تک کالا حتی پس از فروش نیز اهمیت بسیار زیادی دارد. بنابراین نرم افزار انبار سریالی برای مدیریت موجودی، کارایی دارد. اما در انبار پیچ و مهره و انبارهای مشابه آن، ردیابی تک تک پیچ و مهره ها اهمیتی ندارد بلکه تعداد کلی کالا در انبار و امکان ردیابی به صورتی بچی Batch مهم است؛ در نتیجه برای این انبارها نرم افزار انبار تعدادی مناسب است. در ادامه مورد نرم افزار انبار سریالی و نرم افزار انبار تعدادی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

نرم افزار انبار تعدادی

انبار سریالی

در انبار سریالی هر کالایی دارای یک شماره سریال منحصر به فرد و ویژه است در واقع هر کالایی در سیستم دارای شناسنامه مخصوص به خود می باشد و تاریخچه آن به صورت دقیق ثبت می شود. معمولا نرم افزار انبار سریالی برای مدیریت موجودی انبارهای محصول مورد استفاده قرار می گیرد. در این انبارها تاریخچه هر کالایی به صورت مجزا ثبت می شود.

انبار تعدادی

در انبار تعدادی روال کار متفاوت است، در انبار تعدادی هر کالایی به طور مجزا دارای سریال و شناسنامه نمی شود، بلکه به یک بسته و پکیج از کالای مورد نظر یک شماره سریال اختصاص داده می شود. این موضوع دلایل متفاوتی دارد برای مثال در انبار پیچ و مهره نمی توان به هر پیچی یک بارکد الصاق کرد. یا انباری که طاقه های چرم نگهداری می کند، نوع کالا محدودیت هایی برای سیستم مدیریت موجودی سریالی ایجاد می کند، زیرا ممکن است از طاقه چند متر چرم جدا شود و برای مصرف کننده ارسال شود، سیستم مدیریت موجودی باید به گونه باشد که بتوان این تغییرات را در آن ثبت کرد.

همانطور که گفته شد در انبارهای تعدادی به یک تعداد خاص یا  یک مقدار خاص از کالا  یک سریال اختصاص داده می شود. برای هر کسب و کاری این تعداد یا مقدار متفاوت باشد. برای مثال ممکن است در یک انبار به بسته های 50 تایی پیج یک بارکد الصاق می شود یا در انباری دیگری به هر 10 کیلو از یک ماده یا یک بارکد اختصاص داده می شود.

نرم افزار انبار تعدادی برای چه انبارهایی مناسب است؟

علاوه بر مثال هایی که در بالا ذکر شد، معمولا برای مدیریت انبار قطعات و یا انبار مواد اولیه که معمولا از اقلامی نگهداری می کنند که به صورت تک تک قابل برچسب گذاری نیستند و یا ردیابی تک به تک اهمیت ندارد، از سیستم انبار تعدادی استفاده می شود. ماهیت این انبارها به گونه ای است که باید بخشی از اطلاعات به صورت دستی وارد سیستم شود. برای مثال در انبارهای مواد اولیه باید کالا ابتدا توزین شود سپس در انبار رسید شود یعنی که تا زمانی که وزن دقیق وارد سیستم نشود نمی توان کالا را در انبار رسید کرد. در انبارهای سریالی تلاش بر این است که هیچ دیتایی به صورت دستی وارد سیستم نشود، اما در انبار تعدادی ماهیت کالاها به گونه ای است که میتغیر مانند وزن، تعداد، متراژ و یا .... از کالا هنگام ورود به انبار باید اندازه گیری شود و سپس بعد از وارد کردن این دیتا به سیستم امکان رسید کالا در انبار مهیا می شود.

ماژول تفکیک انبار تعدادی

ممکن است این سوال در ذهنتان به وجود بیاید که اگر یک بخشی از بسته ای که برچسب گذاری شده است از انبار خارج شود، چطور می توان در سیستم این تغییرات را ثبت کرد. نرم افزار انبار تعدادی رای دانا سیستم تهران برای این موضوع یک ماژول ویژه به نام ماژول تفکیک در نظر گرفته است. نحوه کار ماژول تفکیک به شرح زیر می باشد:

بارکدی که به تعداد یا مقدار خاصی از کالا اختصاص داده شد بعنوان بارکد مادر در نظر گرفته می شود. در صورتی که کالا به صورت یک بسته کامل از انبار خارج نشود و فقط بخشی از آن حواله شود، در سیستم برای آن بخش حواله شده یک بارکد جدید در نظر گرفته می شود و بارکد مادر آپدیت می شود. برای مثال از یک طاقه 60 متری چرم با شماره سریال مشخص، 5 متر برای یک مصرف کننده در شهر دیگر ارسال شده است. در ماژول تفکیک برای 5 متر ارسالی یک بارکد جدید تعریف می شود و بارکد مادر مربوط به طاقه 60 متری به روز می شود و متراژ 55 متر برای آن ثبت می شود. در صورتی که مصرف کننده از کیفیت چرم ناراضی باشد، با استفاده از بارکد این 5 متر می توان بارکد مادر را پیدا کرد و اطلاعات مربوط به آن را در سیستم فراخوان کرد برای مثال می توان فهمید این کد چرم از چه تامین کننده ای خریداری شده است. بنابراین علاوه بر اطلاع از میزان دقیق موجودی انبار، امکا ردیابی کالاها نیز به خوبی در نرم افزار انبار تعدادی فراهم شده است.


حسین نورالهی
مرداد 1401