آخرین مقالات مدیریت انبار

6 فرایند کلیدی در انبار

مهر 1401

انبارها از 6 جنبه اصلی یکسان هستند.  در تمام انبارها 6 فرآیند کلیدی وجود دارد: رسید کالا، آماده‌سازی برای ذخیره سازی، جانمایی و چیدمان، خروج و حواله و حمل و نقل.

بیشتر

انواع انبار (دسته بندی انبارها)

مهر 1401

نگهداری کالا در انبار یک بخش مهم از در زنجیره تامین است. در واقع انبارداری به فرآیند ذخیره کالای فیزیکی قبل از فرش یا توزیع آن در یک انبار است.

بیشتر

ماژول فروش نرم افزار جامع فرانماد

مهر 1401

در دسترس بودن یک ماژول فروش با دقت بالا و کاربردی و منطبق بر فرایند های  سایر واحد ها مانند انبار  یکی از مهم ترین چالش های هر سازمان است.

بیشتر