• خدمات شرکت رای دانا سیستم تهران به شرح ذیل می باشد:

چاپ انواع لیبل پشت چسبدار

چاپ لیبل بارکد (هزینه چاپ برچسب بارکد)

برچسب اصالت کالا (چاپ لیبل اصالت)

چاپ برچسب اموال (لیبل اموال)

باشگاه مشتریان (چاپ لیبل باشگاه مشتریان)

تعمیرات لیبل پرینتر (لیبل زن) و فیش پرینترحرارتی

تعمیرات بارکدخوان| تعمیرات بارکد اسکنر (هانیول- دیتالاجیک)

دانلود فایل‌های کاربردی