برچسب یا تگ RFID از یک مدار مجتمع و آنتن تشکیل شده است. این برچسب‌ها همچنین دارای پوسته محافظتی هستند که قطعات را در کنار هم نگه می‌دارد و از آنها در برابر شرایط مختلف محیطی محافظت می‌کند. تگ‌های آر اف آی دی در اشکال و اندازه‌های مختلفی ساخته می‌شوند و به دو گروه فعال (Active) و غیرفعال  یا منفعل (Passive) تقسیم می‌شوند. همچنین تگ‌های RFID از دو نوع فقط خواندنی (Read-Only Tag) و از نوع خواندنی و نوشتنی (Read-Write Tag) می‌باشد. شماره سریالی که در IC تگ‌های فقط خواندنی ذخیره شده است غیر قابل تغییر هستند در صورتی که شماره سریال برچسب Read-Write را می‌توان در صورت لزوم به روز کرد. 

تگ RFID برچسبی (لیبل) 125KHz