تماس با ما

تهران، خیابان اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد
کوچه وحدت 4، پلاک 8، واحد 4

تلفن  روابط عمومی

  15 10  00 91 (021)
                                                               

تلفن پشتیبانی

3008 425 938 (98+)

تلفن فروش نرم افزار و تجهیزات

3009 425 938 (98+)

تلفن فروش مواد مصرفی و برچسب اصالت

3007 425 938 (98+)

info@raidanaco.com