ماژول داشبورد مدیریتی نرم افزار فرانماد

در هر سازمان و کارخانه ی تولیدی روزانه حجم زیادی از اطلاعات  و دیتاها در بخش های مختلف تولید می شود. تجزیه و تحلیل این اطلاعات و دیتاهای ایجاد شده فرایندی سخت و زمانبر است. در عین حال بررسی و آنالیز این دیتاها برای سازمان یکی از موضوعات الزامی است و نقش مهمی در تدوین استراتژی سازمان در بخش های مختلف را دارد. یکی از چالش های مدیریتی، در دست نداشتن این اطلاعات به شکل طبقه بندی شده و مکانیزه است. زیرا وجود این دیتاها به شکل پراکنده عملا ارزشی نداشته و غیر قابل بررسی هستند.

ماژول داشبورد مدیریتی نرم افزار فرا نماد

اهمیت داشبوردهای مدیریتی

عدم آگاهی از وضعیت کنونی یک کارخانه تولیدی در بخش های مختلف مانند خطوط تولید، انبارها و یا فروش می تواند خسارات جبران ناپذیری را وارد کند. وجود ابزاری که این اطلاعات را جمع آوری، طبقه بندی و آنالیز کند و آن ها را به شکلی قابل فهم تبدیل کند که در مدت زمان کوتاهی قابل بررسی باشد کمک شایانی به حل این مشکل می کند.

در نرم افزار های مختلفی که در بخش های مختلف یک کارخانه تولیدی و انبارها وجود دارد، حجم اطلاعات بسیار بالاست و مدیران امکان بررسی تک تک این اطلاعات را به شکل فیلتر شده ندارند. برای مثال در بخش تولید امکان بررسی حجم تولید محصول طی یک بازه زمانی مشخص به وسیله دیتای غیر طبقه بندی شده بسیار زمانبر و سخت است.

ماژول داشبورد مدیریتی

با توجه به اهمیت موضوع، ماژول اختصاصی داشبورد مدیریتی در نرم افزار فرانماد تعبیه شده است تا گزارشات مورد نیاز مدیران را به صورت نمودار و گراف ارائه دهد.

به کمک نمودارها، مدیران به راحتی می توانند عملکرد کلی هر بخش را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و در صورت نیاز دستور پیگیری های دقیق تر و جزئی تر را صادر کنند.

ماژول داشبورد مدیریتی در واحد های مختلف قابل استفاده است. برای مثال در واحد فروش در مورد حجم فروش در بازه های زمانی تعیین شده، در خط تولید در مورد محصولات و در انبار در مورد کالاهای ورودی و خروجی دیتاهای مربوطه را به شکل نمودارهای تفکیک شده نشان می دهد.


حسین نورالهی
خرداد 1401