IP تجهیزات الکتریکی

IP تجهیزات الکتریکی

زمانیکه دستگاه‌هایی مانند بارکدخوان یا هندهلد را برای استفاده در انبار، خط تولید و یا فروشگاه خرده فروشی خود انتخاب می‌کنید، درجه حفاظت IP یکی از فاکتورهایی است که باید به آن توجه کنید. عدد درج شده کنار IP نشان دهنده میزان مقاومت در برابر نفوذ ذرات جامد و رطوبت است.

IP چیست؟

رتبه بندی IP(Ingress Protection) یک مقیاس تعریف شده در استاندار بین المللی EN 60529 است که سطح کارایی آب بندی دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی در برابر نفوذ اجسام خارجی (ابزار، خاک و غیره) و رطوبت را بیان می‌کند.

تفسیر ارقام رتبه‌بندی IP

IP یک عدد دو رقمی است که هر کدام از ارقام آن بیانگر یک مفهوم می‌باشد.

اولین رقم IP

رقم اول میزان حفاظت دستگاه در برابر نفوذ ذرات جامد را بیان می‌کند.

 • 0: عدد صفر در رقم اول IP به معنی عدم حفاظت می‌باشد.
 • 1: عدد یک به معنی حفاظت در برابر اجسام سخت بزرگتر از 50 میلی‌متر می‌باشد. به این معنی که دستگاه در برابر تماس تصادفی دست مقاوم است.
 • 2: بیانگر محافظت در برابر اجسام سختی که قطرشان بیشتر از 12 میلی‌متر است (طول آن بیشتر از 80 میلیمتر نباشد). تجهیزاتی که رقم اول IP شان 2 است در برابر انگشت دست و یا ناخن محافظت شده‌اند.
 • 3: عدد 3 به معنی حفاظت در برابر اجسام بزرگتر از 5 میلیمتر می‌باشد. به این معنی که دستگاه با IP3X در برابر ابزارهایی مانند سیم‌ که قطرش بیشتر از 2.5 میلی‌متر است محافظت شده است.
 • 4: عدد 4 به این معنی است که دستگاه طوری آب‌بندی شده است که در برابر اجسام جامد بزرگتر از 1 میلی‌متر مانند سیم، میخ، پیچ، حشرات بزرگتر و ... محافظت شده است.
 • 5: به معنی محافظت نسبی در برابر گرد و غبار است. این درجه از آب بندی به این معنی است که از نفوذ گرد و غبار به درون دستگاه به طور کامل محافظت نشده است.
 • 6: به معنی محافظت کامل در مقابل گرد و غبار است. یعنی هیچ گونه گرد و غباری به دستگاه نفوذ نمی‌کند.

رقم دوم IP

رقم دوم بیان گر میزان مقاومت و محافظت در برابر رطوبت است.

 • 0: صفر به معنی عدم حفاظت است.
 • 1: عدد یک به این معنی است که دستگاه در برابر چکیدن آب حفاظت شده است. ریزش عمودی قطرات آب روی دستگاه اثر زیان آوری ندارد.
 • 2: عدد 2 در رقم دوم IP تجهیزات الکترونیکی به این معنی است که چکیدن آب با زاویه انحراف 15 درجه مشکلی به وجود نمی‌آورد.
 • 3: عدد سه یعنی بارش آب به صورت پاشیدن تا زاویه 60 درجه تاثیر منفی و زیان آوری روی دستگاه ایجاد نمی‌آورد.
 • 4: به معنی این است که دستگاه در برابر پاشیدن آب در همه جهات مقاوم است
 • 5: دستگاه در برابر فوران آب مقاوم است و آسیب نمی‌بیند. به این معنی ‌که دستگاه در برابر آبی که آب پخش کن خارج می‌شود مقاوم است و آسیب نمی‌بیند.
 • 6: عدد 6 در IP به معنی حفاظت در برابر امواج دریا است. یعنی امواج دریا یا فوران شدید آب آسیبی به دستگاه نمی‌رسد.
 • 7: دستگاه‌هایی که رقم دوم IP شان است در برابر غوطه‌ور شدن در آب حفاظت شده هستند. اما این دستگاه‌ها در برابر نفوذ آب به مقدار زیاد دوام نمی‌آورد.
 • 8: عدد 8 به معنی حفاظت در برابر فرو رفتن در زیر آب می‌باشد. تجهیزاتی که عدد دوم IP آنها 8 است حتی در برابر فرو رفتن در آب (تا یک فشار و عمق خاص) مقاوم هستند.

تفاوت استاندارد IP67 و IP68 در چیست؟

تفاوت  IP67 و IP68 در عمق فرو رفتن دستگاه در آب است نه مدت زمان مقاومت در برابر نفوذ آب.

IP5X یعنی چه؟

این رتبه بندی به این معنی است که دستگاه در برابر نفوذ ذرات جامد و گرد و غبار نسبتا محافظت شده است، اما در برابر نفوذ رطوبت و آب یا محافظت نشده یا اطلاعاتی از میزان مقاومت آن در دسترس نیست.


حسین نورالهی
تیر 1401