آموزش تعویض لیبل و ریبون

نکات مهم هنگام تعویض لیبل و ریبون لیبل پرینتر :

1- هنگام تعویض ریبون و لیبل دقت کنید که حتما دستگاه خاموش باشد.

2- قبل از جاگذاری ریبون یا لیبل جدید، سعی کنید هد دستگاه و سنسورها را با دستمال نرم، تمیز کنید و در صورتی که تکه های ریبون به آن چسبیده است ان را تمیز کنید.

3- قبل از جا گذاری ریبون جدید چک کنید که وضعیت ریبون یا نوع دستگاه شما سازگاری داشته باشد.

4- بررسی کنید که  رول مستقیماً پیچ خورده باشد تا برچسب ها کج نشوند.

5- هیچ گونه برچسب چاپ شده را در لیبل پرینتر نگذارید، با این کار برچسب ها گیر می کنند.


عباس یوسفی
شهریور 1401