مدیریت موجودی با استفاده از بارکد چیست؟

مدیریت موجودی

سیستم مدیریت موجودی  با راهکار برچسب گذاری بارکدی و بارکدخوان بی سیم برچسب محصولات به بروز رسانی مداوم موجودی، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات مشتریان کمک می کند. 

. سیستم نرم افزار مدیریت کنترل موجودی پیشنهادی رای دانا یک راه حل کامل برای مدیریت انبار و موجودی است و همه زیرساخت ها  را برای به حداکثر رساندن بازدهی فرآیندهای ذخیره سازی، مدیریت و توزیع ایجاد می کند.

رای دانا سیستم به انبار شما کمک می کند پیکربندی یک سیستم مدیریت موجودی قوی را انجام دهید که البته این سیستم با توجه به حجم عملکرد یا تعداد یا امکانات و با توجه به نیازهای شما سفارشی سازی می شود.

رای دانا یک سیستم کامل ارائه می دهد- از جمله برچسب، چاپگر برچسب، بارکد خوان، جمع کننده اطلاعات دستی، نرم افزار، بارکدخوانهای بی سیم و البته خدمات- متناسب با نیازها، برنامه ها و بودجه شما برای مدیریت موجودی ارائه می شود.

با توجه به شرکای ما که جزو برترین ها در صنعت هستند، متخصصان ما می توانند سیستم مناسبی با استفاده از بارکد در انبار برای مدیریت موجودی شما درنظر بگیرند.
همچنین استفاده از بارکدخوان در انبار پروسه های انبارگردانی را بسیار ساده و دقیق خواهد نمود. روش انبارگردانی با استفاده از  بارکدخوان یکی از روشهای متداولی است که با ایجاد یک سیستم لیبلینگ در انبار مورد استفاده می گیرد. 

شهریور 1401