ردیابی فرآیند تولید با استفاده از بارکد 

فرایند ردیابی موثر تولید مسلما مهمترین مهارتی است که یک مدیر باید بر آن تسلط داشته باشد. داشتن اطلاعات لحظه ای از وضعیت محصولات تولیدی به کارائی مجموعه شما بی نهایت کمک می کند.

برای یک تولید کننده ردیابی دقیق و کارآمد پروسه تولید برای بهره وری ضرروری است. با استفاده از نرم افزار رای دانا  و فن آوری اطلاعات (بارکد ) تولیدکننده می تواند هر بخش از تولید را آنالیز و نظارت کند و از بحرانها یا تاخیرهای پرهزینه جلوگیری کند.

سیستم ردیابی شرکت رای دانا زمان واقعی تولید را مشخص می کند و تاثیر قابل توجهی در صرفه جویی در زمان و میزان منابع انسانی دارد. موفقیت بسیاری از کسب و کارها بدلیل پاسخگویی و کارائی اشان  است. هر سازمان تولیدی یا تعمیراتی و خدماتی با چالش های مشابهی برای ردیابی وضعیت کار و سفارش مشتری مواجه است. سفارشات مرجوع شده، ضایعات، ساخت معیوب یا نادرست کالا و تاخیر همگی در گزارشات سیستم ردیابی قابل دسترسی هستند.

داشتن یک سیستم کارآمد ردیابی در فرآیند کار، کمک می کند تا دستورالعمل های منطبق را تنظیم کنید، برای هرگونه اعتراض یا فراخوان آماده باشید و کارائی خود را برای ارائه به خدمات بهتر به مشتری افزایش دهید. همچنین سیستم ردیابی رای دانا کمک می کند که دقت تولید را بهبود بخشیده و هزینه های نیروی انسانی را با فراهم کردن اطلاعات موردنیاز کارمندان بدون کاغذبازی های رایج و با مراحل کمتر کاهش دهید و تصمیم گیری های استراتژیک را بر اساس وضعیت هر مرحله از فرایند تولید تنظیم کنید.

مزایای استفاده از سیستم ردیابی مبتنی بر بارکد را می توان بصورت زیر طبقه بندی نمود:
الف.افزایش کارآمدی : پروسه ها را اتوماتیک می کند و کاغذبازی را از بین می برد.
ب. افزایش دقت : خطاهای  مربوط به ورود اطلاعات و داده های دستی را کم می کند و از دست دادن داده ها را کاهش می دهد.
ج. ایجاد قابلیت ردیابی : در هر زمان خواهید فهمید که یک محصول تولیدی یا خدماتی در کدام مرحله قرار دارد.
د.افزایش بهره وری : امکان انجام کار بیشتر روزانه با فرآیندهای ساده تر و خودکارتر امکان پذیر است.

همچنبن می توان به  مزایای زیر نیز اشاره کرد : 
-ردیابی تبدیل مواد از مواد اولیه به محصول نهایی
-ردیابی مواد در کلیه فرآیندها از ابتدای پروسه تولید تا مرحله بهره برداری
-ردیابی میزان نیروی کار استفاده شده افراد و تیمها در هر بخش از عملیاتهای مرتبط با یک سفارش
-ردیابی مواد مصرفی انبار در هر عملیات از هر سفارش
- ردیابی زمان شروع، اجرا و پایان کار و آماده سازی ماشین آلات و تجهیزات
-ردیابی ضایعات، دوباره کاریها و مواد ثانویه که طی عملیاتهای مختلف تولید می شوند
-ردیابی اضافه مواد یا مواد برگشتی از عملیات های مختلف خط تولید 
-ردیابی وضعیت کنترل کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی نهائی
-ردیابی فرآیند تولید بر اساس شماره سریال و شماره لات شامل مواد اولیه ای که وارد هر واحد می شوند
- جلوگیری و پیشگیری از اشتباهات با استفاده از تعریف هشدارهای مربوط به اقدامات متناقض با دستور کار


حسین نورالهی
تیر 1401