نرم افزار کنترل اصالت سازمان غذا و دارو

نرم افزار اموال مبتنی بر بارکد (اموالگردانی با بارکد)

نرم افزار جامع فرانماد

نرم افزار انبارداری (مدیریت و کنترل موجودی)

نرم افزار دستگاه پرتابل مبتنی بارکد

نرم افزار انبار مواد اولیه و مواد خام مبتنی بر بارکد

نرم افزار لیبلینگ و بسته بندی (لیبل‌گذاری انبار)

نرم افزار انبار قطعات یدکی مبتنی بر بارکد

نرم افزار ردیابی کالا در انبار و خط تولید با بارکد